T³ - TableTop Tournaments
Welcome Guest. Please log in or register.
  

Login with nickname/ID and password (Lost password?).
Partnerlink
Follow us:facebooktwitterrss | supportContact

Tournament details


1 NT 

Hammers and Swords 2021

Name:Hammers and Swords 2021
Gamesystem:The 9th Age: Fantasy Battles
Organizer:Umbra (Contact)
Location:Tin Soldiers of Antwerp
Address:Leugenberg 187
2180 Ekeren
BBelgium
Hitchhiker offers:There are no Hitchhiker Offer at the momemt.
Start: 2021-10-10 09:00
End: 2021-10-10 18:30
Download ICS-Date: Download the date as an ICS-file...
Seats: 16
Charge: 10 EUR
Description:(English translation below)

Op zondag 10 oktober vindt voor de tweede keer Hammers and Swords plaats. Het 9th Age toernooi van Tin Soldiers of Antwerp (TSA).
Registratie vanaf 8u30. Toernooi start om 9u.
Deelname kost 10 €. In de prijs is één drankbonnetje inbegrepen.
We volgen de coronamaatregelen volgens de op dat moment geldende normen.

HOE INSCHRIJVEN?

Om je in te schrijven mail je naar hammersandswords@gmail.com
Schrijf 10 € over op rekeningnummer BE44 7506 8543 9245 met de vermelding Hammers and Swords. (Vóór 4 oktober!)
Stuur je legerlijst naar hammersandswords@gmail.com. In het formaat van https://www.newrecruit.eu/app/Lists of een export van 9th Builder (https://9thbuilder.com/) (Vóór 4 oktober!)
Je bent pas geldig ingeschreven indien we je overschrijving en legerlijst tijdig ontvangen hebben!

REGELS VAN HET TOERNOOI

Legers van 4500 punten
Enkel legers die geschilderd zijn met minstens drie kleuren!
Bij het opstellen gebruiken we enkel Frontline clash.
We spelen met secundaire objectieven. (Hiervoor rollen de spelers een dobbelsteen bij het begin van de veldslag.)
De legerlijsten van de deelnemers worden tijdens de week voor het toernooi gepubliceerd op het Forum van TSA.

PRIJZEN

Er is een prijs voor de 3 spelers met de hoogste score en een prijs voor het best geschilderde leger.

PRACTICA

Middagmaal is niet voorzien. Breng je boterhammen mee!
We hebben een toog. Drank is wel voorzien! ????
Het clublokaal van TSA heeft voldoende parkeergelegenheid.
______________________________________

On Sunday the 10th of October we will organise Hammers and Swords for the second time. The 9th Age tournament from Tin Soldiers of Antwerp (TSA).
Registration starts at 8h30. Tournament starts at 9h.
Registration fee is 10 €. One drink is included in your registration fee.
We will implement the corona measures prescribed at the time of the tournament.

HOW TO REGISTER?

To register you send a mail to hammersandswords@gmail.com.
Transfer 10 € to the account BE44 7506 8543 9245 with the message Hammers and Swords. (Before the 4th of October!)
Send your army list to hammersandswords@gmail.com. In the format from https://www.newrecruit.eu/app/Lists or an export from 9th Builder (https://9thbuilder.com/) (Before the 4th of October!)
Your registration is only valid after we’ve received your registration fee and army list before the deadline.

RULES OF THE TOURNAMENT

Armies of 4500 points.
Each army must be painted with at least three colours.
For deployment we will only use Frontline clash.
We will use secondary objectives. (Both players roll a die at the start of each battle to determine secondary objectives.)
The army lists of the participants will be published on the forum of TSA during the week before the tournament.

PRIZES

There will be prizes for the three gamers with the highest scores and a prize for best painted army.

PRACTICAL INFORMATION

No lunch is provided. Bring your own food!
We do have a bar. Drinks will be provided! ????
The TSA clubhouse has sufficient parking space.
More information: http://www.tsaforum.eu/viewtopic.php?f=26&t=275


©2004-2022. T³ is operated by Althaus.IT.